Spolek Lužňáci, z.s.

Spolek Lužňáci, z.s. vznikl v roce 2015 v Chropyni , za účelem zastupování veřejnosti, která nesouhlasila s chystanou těžbou štěrkopísku na loukách Hejtman.

Hlavním účelem spolku je ochrana přírody a krajiny, ochrana životního prostředí a veřejného zdraví. Podpora, propagace a aktivní účast v ekologických, kulturních, společenských, architektonických, technických a historických projektech, aktivitách a realizace projektů zaměřených na udržitelný rozvoj společnosti v souladu s ochranou a tvorbou životního prostředí, krajiny, kulturního dědictví a folklóru.

Spolek Lužňáci, z.s. je dobrovolným spolkem aktivních občanů, kteří se chtějí zapojit do rozhodovacích procesů v našem městě. Brání práva občanů na zdravé životní prostředí, věnují se ochraně přírody a zastupují veřejnost tam, kde je třeba hájit základní lidská práva a obecní zájmy před zvůlí investoru.

Nechceme jen kritizovat! Našim cílem je upozornit na problémy a navrhnout jejich řešení. Snažíme se být pro město rovnocennými partnery. Spolupráce s obcí, úřady, institucemi, ostatními spolky a občany je pro fungující město zásadní. Jen tak lze zajistit udržitelný rozvoj, kvalitu života a zdravé prostředí v Chropyni a jejím okolí.

Proto považujeme za jednu z našich priorit zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a participaci občanů na veřejných projektech, což by mělo být zárukou efektivního fungování města, omezení korupce a zlepšení vztahu občanů ke svému okolí i sobě navzájem.