Obnova naučné stezky okolo Chropyně a lávky k Josefínce

Proč chceme lávku a naučnou stezku obnovit?

Naučná stezka okolo Chropyně vede od městského úřadu kolem Chropyňského zámku, národní přírodní památky Zámecký rybník, dále lužním lesem, kolem jezu Haltýře a končí v přírodní památce Záříčské louky na druhém konci města. Byla zřízena v roce 1979 Pionýrskou skupinou při ZŠ v Chropyni. V roce 2003 byla ve spolupráci se sdružením Sagittaria, Městským úřadem v Chropyni, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Nadací Via a Lesy ČR, lesní správou v Bystřici pod Hostýnem obnovena a doplněna o další zastavení. Nyní je stezka 3,5 km dlouhá s dvanácti zastaveními.

V současné době jsou informační tabule na trase naučné stezky zanedbané a poškozené vandaly.

Původní dřevěná lávka pro pěší přes Malou Bečvu, která se zde v různých podobách obnovovala již od konce 19.století, byla na jaře 2015 bez náhrady stržena. Lávka spojovala oba břehy Malé Bečvy v lese za zahrádkářskou kolonií a sloužila široké veřejnosti, co by zkratka při vycházkách do okolní přírody a při turistických pochodech. Zrušením lávky došlo také z přerušení trasy naučné stezky, která právě touto lokalitou prochází. Zbylá část trasy je na mnoha místech neschůdná a zarostlá vegetací.

Proto se spolek Lužňáci rozhodl obnovit nejenom lávku, ale pustil se i do přípravy projektu celkové rekonstrukce naučné stezky, která se kvůli svému havarijnímu stavu stala terčem časté kritiky nejen občanů Chropyně, ale i turistů, kteří do našeho města zejména v letním období zavítají.

Co vše plánujeme udělat?

V rámci projektu bude znovu postavena dřevěná pěší lávka přes Malou Bečvu.

Na trase naučné stezky se počítá s opravou a doplněním jednotlivých stojanů.

Informační tabule budou vyměněny za nové. Obsahově přepracované a doplněné tak, aby byly lépe využitelné k výuce na školách a přiblížily nejen přírodní zajímavosti Chropyně, ale také historické, kulturní a technické zajímavosti. Například jez Haltýře, aquadukt, bývalé lázně, známé osobnosti a historii města.

Rádi bychom, aby se do projektu zapojilo co nejvíce dobrovolníků.

Kromě lávky, kterou dodá a usadí odborná firma, budeme rádi za jakoukoli pomoc, ať už při návrhu obsahu informačních cedulí, nebo jejich instalaci a opravách přímo v terénu. Zapojit se mohou spolky a sdružení, neformální skupiny, školy, firmy i jednotlivci.

Jaké budou finanční náklady?

Celkový rozpočet projektu je vyčíslen na dvě 200.000 korun.

Z toho polovinu tvoří stavba nové lávky a zbytek jsou náklady na opravu a rekonstrukci naučné stezky. Pokud se podaří získat alespoň polovinu potřebné částky, mohla by nová lávka stát na svém místě již na podzim tohoto roku.

Projekt je financován z dobrovolných darů a příspěvků jednotlivců, firem a města Chropyně, které vyčlenilo ze svého rozpočtu na obnovu lávky padesát tisíc korun. Díky podpoře Matchingového fondu Nadace Partnerství, kterou náš spolek získal, budou následně vybrané prostředky zdvojnásobeny, čímž pokryjeme většinu nákladů.

Jak můžete projekt podpořit?

Pokud se budete chtít na obnově lávky a naučné stezky podílet, můžete využít veřejné sbírky, kterou jsme pro tento účel vyhlásili. Budeme rádi za jakýkoli, byť třeba jen symbolický dar. Bližší informace o projektu, veřejné sbírce a možnostech zapojení se jako dobrovolník získáte na tel.čísle 778 824 951 nebo na e-mailu luznilesy@email.cz

Číslo účtu veřejné sbírky: 2301098557 / 2010 (Fio banka)

Veřejná sbírka je konána v souladu s ustanovením §4 odst.1 a odst.2 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, na základě osvědčení Krajského úřadu Zlínského kraje č.j. KUZL 4051/2018 sp.zn. KUSP 4051/2018 PŽÚ.

Všem dárcům a dobrovolníků předem děkujeme a věříme, že se na podzim společně setkáme na slavnostním otevření nové lávky a zrekonstruované trasy naučné stezky okolo Chropyně.

„Tento projekt vznikl díky podpoře z Matchingového
fondu Nadace Partnerství.“