Aktuálně řešíme

Zde najdete informace o projektech, na kterých aktuálně pracujeme.

Od roku 2015 se snažíme pomáhat lidem a krajině. Proto se podílíme nebo přímo organizujeme různé kampaně či jiné aktivity, kterými chceme pomáhat přírodě, krajině, lidem kteří tu žijí a zejména hájit jejich práva, když jiné způsoby ochrany selhávají.


1. Rekonstrukce naučné stezky a obnova lávky k Josefínce

Poslední dva roky se snažíme o rekonstrukci zchátralé naučné stezky okolo Chropyně. Spolu s ní obnovíme i původní dřevěnou lesní lávku k Josefínce, která byla v roce 2015 bez náhrady stržena a přerušila tak trasu naučné stezky. Tento projekt vznikl díky podpoře z Matchingového fondu Nadace Partnerství. Prostředky k rekonstrukci lávky a naučné stezky získáváme od dobrovolných dárců. Pokud nám chcete pomoci, můžete využít veřejnou sbírku, ze které projekt financujeme. Více…


2. Stop těžbě štěrkopísku na loukách Hejtman

Dlouhodobě bojujeme spolu s městem a občany Chropyně o zastavení plánované těžby štěrkopísku na loukách Hejtman. Louky jsou unikátní přírodní lokalitou, poslední odpočinkovou zónou na okraji města a nákladní doprava vytěženého materiálu by citelně navýšila již tak neúnosnou intenzitu tranzitní dopravy, která přes město směřuje. Více…