Veřejná sbírka na obnovu lávky k Josefínce a rekonstrukci naučné stezky

Naučná stezka a zrušená lávka přes Malou Bečvu se díky veřejné sbírce dočká obnovy.

Po třech letech se zrušená lávka k Josefínce snad konečně dočká obnovy. Původní dřevěná konstrukce byla na jaře 2015 z důvodu špatného stavu mostovky jako černá stavba odstraněna. Bohužel bez náhrady. Lávka spojovala oba břehy Malé Bečvy v lese za zahrádkářskou kolonií a sloužila široké veřejnosti, co by zkratka při vycházkách do okolní přírody a při turistických pochodech. Zrušením lávky došlo také z přerušení trasy naučné stezky, která právě touto lokalitou prochází.

Proto se spolek Lužňáci rozhodl obnovit nejenom lávku, ale pustil se i do přípravy projektu celkové rekonstrukce naučné stezky, která se kvůli svému havarijnímu stavu stala terčem časté kritiky nejen občanů Chropyně, ale i turistů, kteří do našeho města zejména v letním období zavítají.

V rámci naučné stezky se počítá s opravou a doplněním jednotlivých stojanů. Informační tabule budou vyměněny za nové. Obsahově přepracované a doplněné tak, aby byly lépe využitelné k výuce na školách a přiblížily nejen přírodní zajímavosti Chropyně, ale také historické, kulturní a technické zajímavosti. Například jez Haltýře, aquadukt, bývalé lázně, známé osobnosti a historii města.

Rádi bychom, aby se do projektu zapojilo co nejvíce dobrovolníků. Kromě lávky, kterou dodá a usadí odborná firma, budeme rádi za jakoukoli pomoc, ať už při návrhu obsahu informačních cedulí, nebo jejich instalaci a opravách přímo v terénu. Zapojit se mohou spolky a sdružení, neformální skupiny, školy, firmy i jednotlivci.

Celkový rozpočet projektu je vyčíslen na dvě stě tisíc korun. Z toho polovinu tvoří stavba nové lávky a zbytek jsou náklady na opravu a rekonstrukci naučné stezky. Pokud se podaří získat alespoň polovinu potřebné částky, mohla by nová lávka stát na svém místě již na podzim tohoto roku.

Projekt bude financován z dobrovolných darů a příspěvků jednotlivců, firem a města Chropyně, které vyčlenilo ze svého rozpočtu na obnovu lávky padesát tisíc korun. Díky podpoře Matchingového fondu Nadace Partnerství, kterou náš spolek získal, budou následně vybrané prostředky zdvojnásobeny, čímž pokryjeme většinu nákladů.

Pokud se budete chtít na obnově lávky a naučné stezky podílet, můžete využít veřejné sbírky, kterou jsme pro tento účel vyhlásili. Budeme rádi za jakýkoli, byť třeba jen symbolický dar. Finanční příspěvky lze zaslat na sbírkový účet, zřízený speciálně pro tuto veřejnou sbírku. Číslo účtu je  2301098557 / 2010 (Fio Banka). Bližší informace o projektu, veřejné sbírce a možnostech zapojení se jako dobrovolník získáte na tel.čísle 778 824 951 nebo na e-mailu luznilesy@email.cz Všem dárcům a dobrovolníků předem děkujeme a věříme, že se v létě společně setkáme na slavnostním otevření nové lávky a zrekonstruované trasy naučné stezky okolo Chropyně.

Veřejná sbírka na obnovu lávky k Josefínce a rekonstrukci naučné stezky